กรุสำหรับ มิถุนายน, 2016

คุณรู้ไหมว่า ….คุณภาพภูมิอากาศในสำนักงานกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเกี่ยวข้องกันอย่างไร คุณเคยคิดไหมว่า ประสิทฺธิภาพที่ดีกว่า และความคิดสร้างสรรในทีมงานของคุณ สามารถสร้างได้ด้วยสิ่งอื่นนอกเหนือจากการให้เงินเดือนสูงๆเพียงอย่างเดียว ลองดูซิ…ว่าการเฝ้าระวังสภาวะแวดล้อมในสำนักงานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้เกิดผลงานที่ดีกว่าได้อย่างไร  .

อุณหภูมิ และความชื้น มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร??

office

ความชื้น

อากาศที่แห้ง (The dry air) เป็นสาเหตุของความรู้สึกไม่สดชื่น คันผิวหนัง ตาแดง และเหนื่อยง่าย อากาศที่มีความชื้นสูงมากไปทำให้การหายใจลำบากขึ้น เกิดมีการพัฒนาการของเชื้อราน้ำค้าง(mildew) ภายในห้องซึ่งจะเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ ทั้งอากาศที่แห้งเกิด และอากาศที่มีความชื้นมากเกินล้วนทำให้พนังงานรู้สึกไม่ดี และอาจจะไม่สามารถให้ความใส่ใจและมีสมาธิในการทำงาน อาจจะแย่ไปกว่านั้น การเกิดภูมิแพ้ที่ร้ายแรงอาจจะเหตุทำให้เกิดการเจ็บป่วย ลางานหรือขาดงานบ่อยขึ้น

ระดับความชื้นสัมพัทธ์ ที่เหมาะสมและแนะนำคือควรอยู่ในระดับระหว่าง 40% – 60%

อุณหภูมิ

ในขณะที่อุณหภูมิต่ำๆ คนจะรู้สึกไม่สะดวกสะบาย และจะใช้พลังงานไปในการทำให้ร่างกายอบอุ่น มีความเสี่ยงในการป่วยเป็นหวัด ไม่สบายและเกิดการลางานของพนักงานมากขึ้น และในสำนังงานที่มีอุณหภูมิที่สูงเกินไป พนักงานจะใช้พลังงานมากขึ้นในการทำให้จิตใจสงบ กริยาและความคิดจะเชื่องช้าลง เกิดอาการง่วงนอนและ ขี้เกียจ

ระดันอุณหภูมิที่เหมาะสมและแนะนำคือควรอยู่ในระดับระหว่าง 20–22°С ในฤดูหนาว และ22-24°С ในฤดูร้อน

อากาศบริสุทธ์

การระบายอากาศที่ดี ราวไปถึงระดับความชื้นและระดับอุณหภูมิที่ดี จะสร้างภูมิกาศที่ยอดเยี่ยมในสำนักงาน พนักงานจะรู้สึกดี ไม่ปวดหัว ไม่เกิดการล้าและเหนื่อยง่าย

การเฝ้าระวังสภาวะแวดล้อมในสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคล ด้วย” ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตฺโนมัติ” ที่ทำการเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาสำหรับตัวชี้วัด เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และมลภาวะ จะทำให้แน่ใจว่าพนักงานได้ทำงานอยู่ในสภาวะแวดล้อมการทำงานที่ดีที่สุด

แน่นอนที่สุด ในการที่จะปรับปรุงให้เกิดสภาวะแวดล้อมในสำนักงานให้ยอดเยี่ยมดังกล่าว นอกจากสำนักงานจะต้องมีระบบทำความเย็นและระบบระบายอากาศที่ดีแล้ว การที่มีแสงอย่างพอเพียงและมีต้นไม้ในสำนักงานบ้างอย่างพอเพียง ก็จะเป็นการเพิ่มความสดชื่น ลดความเครียด และเพิ่มอากาศบริสุทธฺ์และความชื้นที่เหมาะสม

โฆษณา